One Room 18+ đã được Việt Hoá. Game này có 2 phiên bản English và Tiếng Việt. Mọi người có thể trải nghiệm.

I. CHI TIẾT GAME ONE ROOM

Name: Game One Room
Thể loại: 18+, 2D, English, PC, Android, Việt Hóa
Phiên bản:1.2.0
Ngôn ngữ: Tiếng việt và Tiếng Anh
Developer: Akari Blast!
Game 18 VH bởi: sn0wfac3
Translator: ….
Thread Updated: 2019-09-19
Release Date: 2019-09-01
Developer/Publisher: Akari Blast! DLsite – Website
TranslationGithub
Censorship: Yep (mosaic)
Version: 1.2.0
OS: Windows
Language: English
Voices: Japanese

II. GIỚI THIỆU: ONE ROOM

Tạm dịch như sau: Lật đật và bị đánh bại bởi sự bận rộn vô tận của ngày này sang ngày khác của công việc…
Vào một buổi tối muộn, một cô gái gọi bạn trên sân ga.

Nếu bạn để cô ấy ở lại chỗ của bạn, cô ấy sẽ giảm bớt căng thẳng của bạn, cô ấy nói.
Cô ấy chắc chắn sẽ từ bi đáp ứng mọi nhu cầu và mong muốn của bạn.
Miễn là bạn sử dụng biện pháp bảo vệ, cô ấy thậm chí sẽ chấp nhận những cách tiếp cận tình dục của bạn.

Bất cứ điều gì bạn làm trong phòng của bạn, là tùy thuộc vào bạn.
Bạn dành thời gian cho cô ấy như thế nào và loại mối quan hệ của bạn…
Quyền tự do quyết định nằm trong lòng bàn tay của bạn.

Rundown and beat by the endless busy day to day drudge of work…
Late one evening, a girl calls out to you on the railway platform.

If you let her stay at your place, she will alleviate your stress, she says.
She will surely cater compassionately to your every need and desire.
As long as you use protection, she will even condone your sexual approaches.

Whatever you do inside your room, is up to you.
How you spend time with her and what kind of relationship you kindle…
The freedom to decide, rests in the palm of your hands.​​

III. Link Download

  • Pass giải nén: g18vn
Download Trên PC: Gofile Anonfiles
Download Trên Android: Zippyshare Anonfiles
Download Trên PC: Driver Zippy Pixeldrain
Để hiện tiếng việt: Vào cài đặt chọn ngôn ngữ tiếng việt.

IV. Image Game

Chúc bạn có những trải nghiệm One Room vui vẻ. Nếu link die hay có vấn đề gì vui lòng bình luận xuống bên dưới hoặc report link đến cho  game18vh

3.5/5 - (23 votes)