Game 18+ The Adelaide Inn 2 [NTR Man] đã được Việt Hoá. Game này có 2 phiên bản English và Tiếng Việt. NTR Man là một siêu phẩm khá hay và ra rất đều mà nên chơi trong thể loại game 18+ này

I. CHI TIẾT GIRLS BAR & GIRLS

Name: Girls Bar & Girls!
Thể loại: 18+, 2D, NTR, English, Mobile, PC,  Việt Hóa
Phiên bản:2 v1.0
Ngôn ngữ: Tiếng việt
Developer: Ntrman Patreon – Discord
Việt hóa bởi: Game 18 VH
Thread Updated: 2021-04-24
Release Date: 2021-04-23
Developer: Ntrman Patreon – Discord
Censored: No
Version: 2 v1.0
OS: Windows
Language: English

II. GIỚI THIỆU GIRLS BAR & GIRLS

Tạm dịch: Ngoài ra, đây là dự án đầu tiên sử dụng các yếu tố hình ảnh thời Trung cổ / giả tưởng nên nó có thể có một số sai sót ở đây và ở đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong việc tạo ra điều này. Câu chuyện được tập trung hoàn toàn vào NTR.

Also this is by far very first project that uses Medieval/Fantasy Visual Elements so it might have some flaws here and there. Still we put a lot of effort in creating this. Story is focused solely on NTR.

III. Link Download

  • Pass giải nén: g18vn
Download Trên PC: Mega GDrive
Download Trên Android: Mega GDrive
Download Trên PC: Mega Degoo Mediafire
Download Trên Android: N/A

IV. Image Game

Chúc bạn có những trải nghiệm Game 18+ The Adelaide Inn 2 [NTR Man] vui vẻ. Nếu link die hay có vấn đề gì vui lòng bình luận xuống bên dưới hoặc report link đến cho  game18vh

3.2/5 - (12 votes)