GAME V.I.R.T.U.E.S What If đã được Việt Hoá. GAME V.I.R.T.U.E.S What If có 2 phiên bản English và Tiếng Việt. Mọi người có thể trải nghiệm.

I. CHI TIẾT GAME V.I.R.T.U.E.S What If

Ngày update: 2022-12-22
Phát hành: 2022-12-19
Developer: NoMeme Patreon – Discord – Itch.io
Censored: No
Phiên bản: Ch. 3
OS: Windows, Linux, Mac, Android, Chromebook 
Game 18 VH bởi: G18VN.Orckid
Thread Updated: 2020-12-05
Release Date: 2020-10-12
Developer: NoMeme Patreon – Discord – Itch.io
Censored: No
Version: Ch. 3
OS: Windows, Linux, Mac, Android, Chromebook Other game :V.I.R.T.U.E.S. V16 ,V.I.R.T.U.E.S. Theodora Life

II. GIỚI THIỆU: GAME V.I.R.T.U.E.S What If

Tạm dịch như sau: Đây là các chương Chuyện gì sẽ xảy ra nếu, tất cả những tình huống đó xảy ra trong các thế giới song song không liên quan gì đến câu chuyện chính.
Tất cả những tình huống đó đều được yêu cầu bởi patreons.​

This are the What If Chapters, all those scenarios happen in the parallel worlds that have nothing to do with the main story.
All of those scenarios were requested by patreons.​ 

III. Link Download GAME V.I.R.T.U.E.S What If

Phiên bản English

Scenario 1 – Vera’s Wild Wish

PC: Mega

Android: Mega

Scenario 2 – The Lesson

PC: Mega

Android: Mega

Scenario 3 – Legend of Shinyrost

PC: Mega

Android: Mega

Phiên bản Việt Hóa

Scenario 1 – Vera’s Wild Wish

Scenario 2 – The Lesson

Scenario 3 – Legend of Shinyrost

Waiting

IV. Image Game GAME V.I.R.T.U.E.S What If

Chúc bạn có những trải nghiệm game 18+ android V.I.R.T.U.E.S What If vui vẻ. Nếu link die hay có vấn đề gì vui lòng bình luận xuống bên dưới hoặc report link đến cho  game18vh

4.4/5 - (7 votes)