GAME The Fiendish Tragedy of an Imprisoned and Impregnated Girl chưa được Việt Hoá. GAME The Fiendish Tragedy of an Imprisoned and Impregnated Girl chỉ có 1 phiên bản English. Mọi người có thể trải nghiệm.

I. CHI TIẾT GAME The Fiendish Tragedy of an Imprisoned and Impregnated Girl

Đã cập nhật chủ đề : 29-01-2023
Ngày phát hành : 2022-12-01
Nhà phát triển : Onichiku-ya! DLsite  –  Ci-en
Censored : Có
Phiên bản :
Hệ điều hành cuối cùng : Windows
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Thể loại: Game Anal 18
Thread Updated: 2023-01-29
Release Date: 2022-12-01
Developer: Onichiku-ya! DLsite – Ci-en
Censored: Yes
Version: Final
OS: Windows
Language: English

II. GIỚI THIỆU: GAME The Fiendish Tragedy of an Imprisoned and Impregnated Girl

Tạm dịch như sau:

Đây là một câu chuyện phụ dựa trên Nhiệm vụ vi phạm yêu quái.
Cô gái Oni Tana đã rời làng của mình để tìm cách chữa bệnh cho mẹ mình, nhưng lại vấp phải một số tên cướp đặc biệt tàn ác…

Trò chơi này mô tả cuộc sống đau khổ của một cô gái trở thành nô lệ tình dục.
Đó là một tác phẩm thử nghiệm về một cuộc sống địa ngục không có bất kỳ tia hy vọng nào cho tương lai.
Tác phẩm này được phát triển như một trò chơi bổ sung cho phiên bản đóng gói của Nhiệm vụ Vi phạm Yêu quái,
nhưng vì nhiều lý do, chúng tôi đã quyết định bán nó trên DLsite.
Vui lòng chỉ mua cái này nếu bạn sẵn sàng hỗ trợ vòng kết nối của chúng tôi trong tương lai.
Chúng tôi đề xuất trò chơi này cho những người muốn chơi một câu chuyện ngắn nhanh chóng.​

This is a side story based on Fiendish Violation Quest.
Oni girl Tana has left her village to find a cure for her mother’s illness, but runs afoul of some especially cruel bandits…

This game depicts the miserable life of a girl who became a sex slave.
It is an experimental work about a hellish life without any glimmer of hope for the future.
This work was developed as an extra game for the packaged version of Fiendish Violation Quest,
but for various reasons, we have decided to sell it on DLsite.
Please purchase this only if you are willing to support our circle in the future.
We recommend this game for those want to play a quick short story.​

III. Link Download GAME The Fiendish Tragedy of an Imprisoned and Impregnated Girl

  • PASSWORD: g18vn
Download Trên PC: Gofile Drive Doodrive
Chưa có!

IV. Image Game GAME The Fiendish Tragedy of an Imprisoned and Impregnated Girl

Chúc bạn có những trải nghiệm GAME The Fiendish Tragedy of an Imprisoned and Impregnated Girl vui vẻ. Nếu link die hay có vấn đề gì vui lòng bình luận xuống bên dưới hoặc report link đến cho  game18vh

5/5 - (1 vote)