GAME Power Vacuum: Ophelia’s Date Night đã được Việt Hoá. GAME Power Vacuum: Ophelia’s Date Night thể loại game NTR có 2 phiên bản English và Tiếng Việt. Mọi người có thể trải nghiệm.

I. CHI TIẾT GAME Power Vacuum: Ophelia’s Date Night

Ngày update: 2023-01-22
Phát hành: 2023-01-22
Developer: Sumatra3D LinkTree
Censored: No
Phiên bản: Version: 1.0
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Game 18 VH bởi: G18VN.Ryuu
Thread Updated: 2023-01-22
Release Date: 2023-01-22
Developer: Sumatra3D LinkTree
Version: 1.0. Hoàn thành
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Language: English, Tiếng Việt
Dịch giả: G18VN.Ryuu

II. GIỚI THIỆU: GAME Power Vacuum: Ophelia’s Date Night

Tạm dịch như sau: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu…
Hunter không có ở đó và Ophelia đã hẹn hò với Erik từ Chương 3.
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:
Đây là FANMADE Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ophelia hẹn hò với Erik từ Chương 3. Đây KHÔNG PHẢI LÀ CANON
vì nó không được phát triển bởi Cái gì? Tại sao? Trò chơi. Đây là một vũ trụ thay thế, nơi Sterling
cơ bắp ở Chương 3 và Hunter thực hiện một chuyến du ngoạn trước khi Erik lừa Ophelia hẹn hò với anh ta.

What If…
Hunter wasn’t around and Ophelia went on the date with Erik from Chapter 3.
DISCLAIMER:
This is a FANMADE What If where Ophelia goes on a date with Erik from Chapter 3. This is NOT CANON
as it is not developed by What? Why? Games. This is an alternate universe where Sterling is
muscular by Chapter 3 and Hunter goes on a trip before Erik tricks Ophelia into going on a date with him.​

III. Link Download GAME Power Vacuum: Ophelia’s Date Night

Download Trên PC: Mediafile Drive Mega Anonfiles
Download Trên Android: Mega
Update

IV. Image Game Power Vacuum: Ophelia’s Date Night

Chúc bạn có những trải nghiệm GAME Power Vacuum: Ophelia’s Date Night vui vẻ. Nếu link die hay có vấn đề gì vui lòng bình luận xuống bên dưới hoặc report link đến cho  game18vh

3/5 - (2 votes)