Game 18+ Appointment of Pandora đã được Việt Hoá. Game này có 2 phiên bản English và Tiếng Việt. Mọi người có thể trải nghiệm.

I. CHI TIẾT APPOINTMENT OF PANDORA

Name:Appointment of Pandora
Thể loại: 18+, 2D, English, Mobile, PC, Việt Hóa, RPG.
Phiên bản: 1.01
Ngôn ngữ: Tiếng việt
Developer: NiiChan
Việt hóa: Game 18 VH
ID: RJ256202
Language: Japanese
Developer: 妄想特急
Release Date: Dec/22/2020
Platform: Windows
Genre: Clothes Changing/Dress up, Outdoor, Outdoor Exposure, Shame/Humiliation , Coercion/Compulsion, Rape, Urination/Peeing

II. GIỚI THIỆU APPOINTMENT OF PANDORA

Tạm dịch:

“Satoru Hikawa” từng làm việc trong bộ phận phụ trách chung của Tòa thị chính Miyama.
Một bộ phận mới được thành lập theo đề xuất của phó thị trưởng, Văn phòng Kế hoạch và Tái thiết, và “Akasaka Mio” được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận Phố mua sắm Miyama. Satori cũng được chỉ định vào Bộ phận Công dân dưới quyền của cô ấy.
Akasaka Mio theo chân cấp dưới của cô, “Hitomi Takaya” từ Bộ phận Du lịch, để hồi sinh phố mua sắm Miyama, nơi đã trở thành một phố mua sắm màn trập.
Phố mua sắm Miyama dần lấy lại được sự nổi tiếng…

Nhưng… việc tái thiết của ai đó vô tình cản trở công việc
Làm Satori và những người bạn của anh ấy đau khổ…

Liệu Phố mua sắm Miyama có thể lấy lại được sự nổi tiếng như trước?

“Satoru Hikawa” used to work in the general affairs section of Miyama City Hall.
A new department is established by the recommendation of the deputy mayor, Planning and Reconstruction Office, and “Akasaka Mio” is appointed as the director of the department of Miyama Shopping Street. Satori is also assigned to the Citizen’s Division under her.
Akasaka Mio follows her subordinate, “Hitomi Takaya” from the Tourism Division, to revive the Miyama shopping street, which has become a shutter shopping street.
Miyama shopping street gradually regains its popularity …

But … somebody’s reconstruction obstructs work unknowingly
To make Satori and his friends suffer …

Can Miyama Shopping Street regain its popularity as before?

III. Link Download

  • Pass giải nén: g18vn
Download Trên PC: Drive Mega
Download Trên Android: Drive
Download Trên PC: Mega Degoo
Download Trên Android: Sử dụng Maldives or Joiplay

IV. Image Game

Chúc bạn có những trải nghiệm Game 18+ Appointment of Pandora vui vẻ. Nếu link die hay có vấn đề gì vui lòng bình luận xuống bên dưới hoặc report link đến cho  game18vh

4.4/5 - (5 votes)