Game 18+ Absolute Obedience Crisis đã được Việt Hoá. Game này có 2 phiên bản English và Tiếng Việt. Kiểu game này tựa chinh phục khá hay!

I. CHI TIẾT ABSOLUTE OBEDIENCE CRISIS

Name: Girls Bar & Girls!
Thể loại: 18+, 2D, PC, RGP.
Phiên bản:1.05
Số Ngôn ngữ: 2
Developer:Traktori Dlsite
Việt hóa: Game 18 VH
Thread Updated: 2020-09-24
Release Date: Jap 2020-08-01 , Eng 2020-09-24
Developer: Traktori Dlsite
Censored: Yes
Version: 1.05
OS: Windows
Language: English & Việt Hóa
Translator: Chronomium

II. GIỚI THIỆU ABSOLUTE OBEDIENCE CRISIS

Tạm dịch:

Một ngày nọ, nhân vật chính đột nhiên bị tóm lấy bởi một cô gái ảm đạm tên là Hakamada Miya, người có một đôi tay yếu ớt.
Cô ấy lợi dụng điểm yếu của anh ấy,
cô ấy đòi hỏi những hành vi đồi bại ở ngoài trời một cách thường xuyên

Nếu bạn từ chối, bạn bị hủy hoại.

Nhưng mối quan hệ của họ lúc đầu thật tồi tệ.
Dần dần, họ bắt đầu phát triển một mối quan hệ tình cảm, và nhanh chóng mối quan hệ này bị đảo ngược.

Giải phóng một cuộc khủng hoảng về sự phục tùng tuyệt đối.
Sự lựa chọn của người chơi sẽ thay đổi tương lai.

One day, the protagonist is suddenly grabbed by a gloomy girl named Hakamada Miya, who has a weakness in her hands.
She takes advantage of his weakness,
She demands perverted acts outdoors on a regular basis

If you refuse, you are ruined.

But their relationship was gruesome at first.
Gradually, they begin to develop an affectionate relationship, and soon the relationship is reversed.

Unleash an absolute submissiveness crisis.
The player’s choice will change the future.​​​​

III. Link Download

  • Pass giải nén: g18vn
Download Trên PC: Mega
Download Trên PC: Mega Degoo Mediafire

IV. Image Game

Chúc bạn có những trải nghiệm Game 18+ Absolute Obedience Crisis vui vẻ. Nếu link die hay có vấn đề gì vui lòng bình luận xuống bên dưới hoặc report link đến cho  game18vh

3.6/5 - (11 votes)