Game 18+ Game Hiroki NTR đã được Việt Hoá. Game này có 2 phiên bản English và Tiếng Việt và Part 3 đã ra bản filnal!

I. CHI TIẾT GAME HIROKI NTR

Name: Girls Bar & Girls!
Thể loại: 18+, 3D, English, Mobile, PC
Phiên bản: 1, 2 & 3
Số Ngôn ngữ: 2
Developer:Zulyus
Việt hóa: Game 18 VH
Thread Updated: 2021-11-02
Release Date: 2021-10-31
Developer: Zulyus – Patreon – Itch.io
Censored: No
Version: part3 v1.0 – part 2 v1.0 – part 1 v1.0
OS: Windows, Mac
Language: English & Việt Hóa

II. GIỚI THIỆU GAME HIROKI NTR

Tạm dịch: Đây là một Tiểu thuyết hình ảnh NTR Về một anh chàng tên Hiroki. Một học sinh trung học phổ thông trung bình.
Mọi người gọi anh ấy là mọt sách… một Otaku .. nhưng anh ấy không quan tâm đến tất cả những điều đó.
Nếu có điều gì đó không bình thường ở Hiroki là anh ấy có tên “bạn gái” là Yuumi…
Yuumi giàu có, thông minh, giỏi bất cứ việc gì cô ấy làm và xinh đẹp.
Làm thế nào mà họ trở thành một cặp? .. Họ đã biết nhau từ thời mẫu giáo.
Cô ấy đồng ý trở thành bạn gái của anh ấy vì cô ấy cảm thấy tồi tệ với anh ấy thế thôi!
Liệu họ có sống hạnh phúc mãi mãi về sau? … KHÔNG ? tiêu đề nói lên tất cả lol!
Nhưng điều gì sẽ xảy ra?
Chơi và tìm hiểu

This is a NTR visual Novel About a guy name Hiroki. An average high school student.
People calling him a nerd … an Otaku.. but he doesn’t care about all that.
If there’s something not average about Hiroki is that he have a “girlfriend” name Yuumi…
Yuumi is rich, smart, good at anything she does, and beautiful.
How did they become a couple ? .. They’ve know each other from kindergarten.
She agree to become his girlfriend cause she feel bad for him that’s all !
Will they live happily ever after ? … NO ? the title say it all lol !
But what’s gonna happen ?
Play and find out​

III. Link Download

  • Pass giải nén: g18vn
Download Trên PC:
Part 1 Hiroki: NTR
Part 2 Hiroki
Part 3: Final
Download Trên Android:
Part 1 Hiroki: NTR
Part 2 Hiroki
Part 3: Final
Download Trên PC:
Part 1 Hiroki: NTR
Part 2 Hiroki
Download Trên Android:
Part 1 Hiroki: NTR
Part 2 Hiroki

IV. Image Game

Chúc bạn có những trải nghiệm Game 18+ Game Hiroki NTR vui vẻ. Nếu link die hay có vấn đề gì vui lòng bình luận xuống bên dưới hoặc report link đến cho  game18vh

3.6/5 - (5 votes)