GAME V.I.R.T.U.E.S. Theodora Life đã được Việt Hoá 18. GAME V.I.R.T.U.E.S. Theodora Life có 2 phiên bản English và Tiếng Việt. Mọi người có thể trải nghiệm.

I. CHI TIẾT GAME V.I.R.T.U.E.S. Theodora Life

Ngày update: 2020-08-16
Phát hành: 2020-08-16
Developer: NoMeme Patreon – Discord – Itch.io
Kiểm duyệt: Không
Phiên bản: Chapter 3
OS: Windows, Linux, Mac, Android, Chromebook
Game 18 VH bởi: G18VN
Thread Updated: 2020-08-16
Release Date: 2020-08-16
Developer: NoMeme Patreon – Discord – Itch.io
Censored: No
Version: Chapter 3
Version orther: V.I.R.T.U.E.S. v17
OS: Windows, Linux, Mac, Android, Chromebook

II. GIỚI THIỆU: GAME V.I.R.T.U.E.S. Theodora Life

Tạm dịch như sau: Trong chương bổ sung này, chúng ta sẽ quay ngược dòng thời gian về thời trung học của MC và xem qua chuyện gì đã xảy ra giữa MC trẻ tuổi và Theodora trẻ tuổi. Cốt truyện này sẽ bao gồm nhiều tập (tổng cộng từ 2 đến 4) và những gì chúng tôi đang trình bày ở đây là tập đầu tiên.​

In this extra chapter, we are going to roll the timeline back to the MC’s highschool age and have a peek of what happened between the young MC and the young Theodora. This storyline will contain multiple episodes (2 to 4 in total), and what we are presenting here is the first one.​​

III. Link Download GAME V.I.R.T.U.E.S. Theodora Life

Phiên bản English

Chap 1:

PC: Driver Android: Drive

Chap 2:

PC: Driver Android: Drive

Chap 3

PC: Driver Android: Drive

Phiên bản Việt Hóa

Chap 1

Chap 2

Chap 3

IV. Image Game GAME V.I.R.T.U.E.S. Theodora Life

Chúc bạn có những trải nghiệm GAME V.I.R.T.U.E.S. Theodora Life vui vẻ.  Đây game 18 android khá hay, nếu link die hay có vấn đề gì vui lòng bình luận xuống bên dưới hoặc report link đến cho  game18vh

5/5 - (3 votes)